Category: Renungan Text

0

Rabu, 23 November 2022

ANTIFON PEMBUKA – Wahyu 15:3bc Agung dan mengagumkan segala karya-Mu, ya Tuhan Allah mahakuasa! Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. PENGANTAR Untuk membimbing para pilihan memasuki kerajaan-Nya, maka Kristus, Sang Anak Domba, melakukan seperti...

0

Selasa, 22 November 2022

Sabda KehidupanSelasa 22 November 2022Lukas 21:5-6 (Luk 21:5-11)Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus: “Apa yang kamu...

0

Selasa, 22 November 2022

ANTIFON PEMBUKA: Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak takut menghadapi ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kin menjadi miliknya. PENGANTAR: Di dalam riwayat hidup Sesilia sulit dipisahkan mana yang...

0

Senin, 21 November 2022

Sabda KehidupanSenin 21 November 2022Lukas 21:3-4 (Luk 21:1-4)Lalu Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda...

0

Senin, 21 November 2022

ANTIFON PEMBUKA – lih. Ydt 13:23-25 Terberkatilah engkau, Perawan Maria, oleh Allah yang mahatinggi, melebihi semua wanita. Namamu diharumkan oleh Tuhan dan dimasyurkan orang senantiasa. KATA PENGANTAR: Bahwa orang tua Santa Perawan Maria mempersembahkannya di...

0

Minggu, 20 November 2022

Sabda KehidupanMinggu 20 November 2022Hari Raya Kristus Raja Semesta AlamLukas 24:42-43 (Luk 23:35-43)Lalu ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.” Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga...

0

Sabtu, 19 November 2022

Sabda KehidupanSabtu 19 November 2022Lukas 20:37-39 (Luk 20:27-40)“Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang...

0

Sabtu, 19 November 2022

ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 144:1 Terpujilah Tuhan, Gunung Batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. PENGANTAR: Pengikut-pengikut pun tiada lain akhir hidupnya. Maut pasti datang. Tetapi mereka mengharapkan hidup di seberang maut. Sebagaimana...