Paroki Hati Santa Maria Tak Bercela Kumetiran

Paroki Hati Santa Maria Tak Bercela Kumetiran
Jl. Kumetiran No. 13 Yogyakarta 55272
Telepon (0274) 512817, 518586 Fax (0274) 587763