Berjalan

BERJALAN

Berjalan yang baik dilakukan dengan tegap dan khidmat serta pandangan kearah depan merupakan tanda penghormatan dan kesungghuan niat kita bertemu dengan Tuhan serta dengan tidak tergesa-gesa supaya suasana khidmat dan tenang terjaga, namun tidak lambat juga supaya tidak memberi kesan lamban.

  • Berjalan dilakukan oleh umat, rombongan imam dan para pembantunya (misdinar, prodiakon) ketika memasuki ruangan gereja
  • Dilakukan oleh umat sebelum dan sesauh menyambut Tubuh (Darah) Kristus
  • Dilakukan oleh wakil umat ketika mengantarkan bahan persembahan
  • Oleh petugas yang akan membacakan pengumuman
  • Oleh Lektor yang akan membacakan Kitab Suci (bacaan I & II)

Sumber http://imankatolik.or.id/