Syahadat/Credo

Syahadat Katolik.

Credo atau “Aku Pecaya” adalah syahadat iman yang memuat pokok-pokok iman kapercayaan orang kristen.

Sejarah Syahadat
Syahadat Nicea-Konstantinopel
Syahadat para Rasul
Mendalami Syahadat

Sumber http://imankatolik.or.id/