Category: Renungan Text

0

Rabu, 29 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA  –  Luk. 10:38 Yesus memasuki sebuah dusun, dan seorang wanita bernama Marta menyambutNya dalam rumahNya. DOA PEMBUKA:  Marilah berdoa: Allah bapa yang kekal dan kuasa, Putera-Mu telah sudi bertamu di rumah St....

0

Senin, 27 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA  –  Mzm 105:23 Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka, seandainya tidak dicegah oleh Musa, hambaNya yang terpilih. Sebab Musa mengantara di hadapan Tuhan, jangan sampai amarahNya membinasakan mereka. DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah...

0

Minggu, 26 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA – Bdk. Mzm. 68:6-7.36 Allah bersemayam di tempatNya yang kudus. DI dalam rumahNya, Ia menghimpun semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan keberanian kepada umatNya. DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Ya Allah...

0

Sabtu, 25 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA – Lih. Mat. 4:18.21 Ketika berjalan di pantai Danau Galilea, Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala, dan Yesus memanggil mereka. DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah Bapa...

0

Kamis, 23 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA  –  Dan. 3:52-53 Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami, kepadaMulah pujian selama segala abad. Terpujilah namaMu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah Bapa kami...

0

Rabu, 22 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA – Yoh. 20:17 Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, “Pergi beritahukanlah kepada saudara-saudaraKu, Aku naik kepada BapaKu dan Bapamu, kepada AllahKu dan Allahmu.” DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah Bapa, mahaluhur mahamulia, PuteraMu yang...

0

Selasa, 21 Juli 2020

ANTIFON PEMBUKA – Kel 15:10.12 Kau tiupkan nafasMu, maka laut menutup mereka, laksana timah mereka tenggelam dalam ombak yang dasyat. Engkau mengulurkan tanganMu, mereka ditelan bumi. DOA PEMBUKA: Marilah berdoa: Allah Bapa kami di...